Nasze wartości

Szacunek dla ludzi

Codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

Wiarygodność

Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Lojalność

Przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

Odpowiedzialność

Działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

Wiara

Wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie, czy to wiara w Boga, w system moralny, w misję i we wspólny cel, jednoczy nas ona w koncentracji na przyszłości.

Copyright © 2015 TDJ