TDJ Estate
PL EN
Misja i wartości

Misja

Misją firmy jest budowanie wokół TDJ społeczności opartej na wartościach i umożliwianie pracownikom osiąganie sukcesów osobistych i zawodowych.

Wizja TDJ to dziesięciokrotny przyrost zainwestowanego kapitału w ciągu każdego z przyszłych dziesięcioletnich okresów (10×10).

Strategia firmy to dążenie do bycia najchętniej wybieranym inwestorem w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych wyróżniającym się grupą profesjonalnych, zdeterminowanych i kreatywnych osób, inwestującym długoterminowo w celu budowania najwyższej wartości dla firmy.

Nasze wartości

 

Wiara

- Wierzymy w realizacje wspólnej wizji.
- Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości.
- Koncentrujemy się na przyszłości.
- Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa.

Odpowiedzialność

- Podejmujemy odważne i odpowiedzialne decyzje.
- Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i działania nasze i naszego zespołu.
- Wymagamy od siebie inicjatywy.
- Działamy zawsze w najlepszym interesie firmy.

Współpraca

- Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół.
- Słuchamy i uczymy się od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji.
- Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu.
- Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi promując ich w organizacji.

Otwartość

- Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze.
- Szanujemy różnorodność poglądów.
- Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje.
- Rozmawiamy o popełnionych błędach i się na nich uczymy.

Wiarygodność

- Zawsze dotrzymujemy słowa.
- Jesteśmy rzetelni i uczciwi.
- Kierujemy się zasadami fair play.
- Wywiązujemy się z naszych zobowiązań.

Copyright © 2015 TDJ