TDJ Estate
PL EN
Misja i wartości

Misja

Misją firmy jest budowanie wokół TDJ społeczności opartej na wartościach i umożliwianie pracownikom osiąganie sukcesów osobistych i zawodowych.

Wizja TDJ to dziesięciokrotny przyrost zainwestowanego kapitału w ciągu każdego z przyszłych dziesięcioletnich okresów (10×10).

Strategia firmy to dążenie do bycia najchętniej wybieranym inwestorem w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych wyróżniającym się grupą profesjonalnych, zdeterminowanych i kreatywnych osób, inwestującym długoterminowo w celu budowania najwyższej wartości dla firmy.

Nasze wartości

Szacunek dla ludzi

Codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

Wiarygodność

Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Lojalność

Przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

Odpowiedzialność

Działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

Wiara

Wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie, czy to wiara w Boga, w system moralny, w misję i we wspólny cel, jednoczy nas ona w koncentracji na przyszłości.

Copyright © 2015 TDJ