TDJ Estate
PL EN
Nasi ludzie

Maciej Wójcik

Prezes Zarządzający w TDJ Estate

Specjalizuje się w branży nieruchomości i odpowiedzialny jest za sektor Estate w TDJ SA. Z TDJ związany od 2011r a od września 2012r pełny funkcję prezesa zarządu TDJ Estate. Zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych spółek sektora nieruchomościowego TDJ. W latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje managerskie w wiodących spółkach sektora wielkiej dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej we współpracy z Connecticut State University. posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.

Bartłomiej Solik

Dyrektor ds. Inwestycji

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego (Wycena i gospodarka nieruchomościami). Ukończył cykl szkoleń CCIM. Z rynkiem nieruchomości związany od ponad 10 lat. W swojej ścieżce zawodowej pracował dla międzynarodowych deweloperów, takich jak Reinhold i Panattoni, a także dla sieci handlowej Decathlon oraz Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., specjalizującego się w budowie i wynajmie powierzchni magazynowych i handlowych. Nadzorował procesy inwestycyjne od momentu zakupu gruntu, poprzez etapy projektowe, pozyskiwanie najemców, aż do oddania obiektów do użytkowania. Odpowiadał również za monitorowanie rynku nieruchomości komercyjnych. Od 2013 r. związany z Grupą TDJ. Prowadzi działania na rzecz nowego kompleksu biurowego .KTW powstającego w miejscu byłej siedziby DOKP w centrum Katowic. Koordynuje i nadzoruje realizację tej inwestycji. 

Marian Garczarczyk

Dyrektor Projektu

Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz szkolenia z zakresu m.in.: negocjacji, komunikacji czy zarządzania projektami. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji kubaturowych. W tym czasie pracował m.in. dla McDonald’s Polska, sieci kin Multikino, firmy deweloperskiej Panattoni, Grupy Auchan oraz Portico Project Management. Zajmując stanowiska menedżerskie i kierownicze, czuwał nad realizacją projektów magazynowych, handlowych, a także biurowych, m.in. Ambassador Office Building w Warszawie. W TDJ Estate zajmuje się kompleksowym zarządzaniem procesami inwestycyjnymi nowych projektów, aktualnie prowadzi działania związane z projektem kompleksu biurowego .KTW. Sprawuje całościowy nadzór m.in. nad pracami projektowymi i budowlanymi. Jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie i uzgadnianie odpowiednich zezwoleń urzędowych oraz decyzji administracyjnych.

Bartłomiej Stuła

Dyrektor ds. Sprzedaży

Z rynkiem mieszkaniowym związany od kilkunastu lat. Wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa majątkowego zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada uprawnienia Zarządcy Nieruchomości. W swojej karierze zawodowej przeszedł drogę od specjalisty, przez kierownika, do dyrektora sprzedaży. Współpracował z różnymi deweloperami, m.in. prowadząc jednoosobowo oddział firmy. Portfolio obsługiwanych przez niego projektów obejmuje zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. W TDJ Estate odpowiada za koordynację działań sprzedażowych i marketingowych dla Osiedla Franciszkańskiego w Katowicach. Sprawuje nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz wspiera pracę zespołu konsultantów.

Kamil Krępa

Dyrektor ds. Komercjalizacji

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Ekonomii, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne) oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Budownictwa, Konstrukcje budowlane). Posiada państwowe uprawnienia Zarządcy Nieruchomości. Karierę rozpoczął w katowickim oddziale firmy King Sturge, by po fuzji tego podmiotu z Jones Lang LaSalle dołączyć do krakowskiego zespołu JLL. Zajmował tam stanowisko Starszego Konsultanta, pełniąc funkcje doradcze podczas procesu pozyskiwania nowych powierzchni biurowych, przy renegocjacjach umów najmu i konsolidacji biur. W swojej ścieżce zawodowej realizował procesy komercjalizacji wybranych budynków biurowych, takich jak Millennium Plaza czy Katowice Business Point. W TDJ Estate odpowiada za pozyskanie i obsługę najemców kompleksu biurowego .KTW

Stanisław Jasiński

Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami

Z Grupą TDJ związany od dekady. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości. Zajmuje się prowadzeniem i nadzorowaniem bieżącej obsługi nieruchomości w rejonie Zabrza i Zbrosławic. Koordynuje projekty typu „land developing” poprzez fazę projektową, organizację procesów przetargowych, nadzory nad wykonaniem inwestycji oraz sprzedaż działek budowlanych jak również domów jednorodzinnych.

Grzegorz Krupa

Project Manager

Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Budownictwo). Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Od 1998 r. zdobywał doświadczenie zawodowe, przechodząc drogę od majstra budowy, poprzez kierownika robót, po menedżera inwestycji. Pracował przy powstawaniu wielu prestiżowych biurowców, jak również obiektów użyteczności publicznej. W TDJ Estate zarządza procesem przygotowania i realizacji projektów budowlanych, nadzorując prace wykonywane na różnych etapach. Uczestniczy w negocjacjach z wykonawcami i dostawcami. Ponadto odpowiada za rozliczenia finansowe prowadzonych inwestycji.

Agnieszka Krajcarz-Urbańska

Kierownik Działu Sprzedaży

Od 2006 roku związana z Katowickim rynkiem nieruchomości - specjalizuje się w sprzedaży, kupnie i wynajmie domów, apartamentów i mieszkań na obszarze województwa śląskiego. Ukończyła Uniwersytet Śląski – Kierunek Zarządzanie i Marketing jest również absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ponadto odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Prawa i Administracji – Wycena i Gospodarka Nieruchomościami. W TDJ Estate od 2014 roku jako Kierownik Działu Sprzedaży. Prywatnie pasjonatka fotografii i snowboardu.

Adam Urbański

Kierownik ds. Sprzedaży Nieruchomości

Ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął jeszcze w trakcie studiów pełniąc funkcje kierownicze w sektorze usług. Z branżą nieruchomości związany jest od 2002 roku kiedy rozpoczął współpracę z Siecią Biur Nieruchomości Pionier zajmując się sprzedażą nieruchomości mieszkalnych, komercjalizacją powierzchni handlowych i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W firmie TDJ Estate pracę rozpoczął w 2014 roku, od początku uczestnicząc w powstawaniu Osiedla Franciszkańskiego.

Anna Studzińska

Doradca Klienta

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i marketing, ze specjalizacją Zarządzanie zasobami ludzkimi. Do zespołu TDJ Estate dołączyła w 2015 r i odpowiada za właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego firmy. Od września 2016 r. pełni również funkcję Doradcy Klienta przy inwestycji Osiedle Franciszkańskie.

Piotr Buła

Specjalista ds. Nieruchomości

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W TDJ Estate stawia pierwsze zawodowe kroki w branży nieruchomości, zdobywając nową wiedzę oraz umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów. Ze spółką związany od kwietnia 2015 r. Uczestniczy w procesie sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w Zabrzu oraz Wieszowej. Zajmuje się również wyszukiwaniem oraz analizą porównawczą ofert firm budowlanych, pracując także w terenie.

Katarzyna Pudłowska

Specjalista ds. Marketingu i PR

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia licencjackie na kierunku handel zagraniczny oraz studia magisterskie na kierunku analityka gospodarcza. Od początku swojej drogi zawodowej związana z marketingiem, ma również doświadczenie w obsłudze klienta zarówno około jak i posprzedażowej. Prowadziła badania marketingowe dla Makro Cash & Carry Polska oraz Güdel Group. Swoja przygodę z Grupą TDJ rozpoczęła w 2014 r. Przez 1,5 roku pracowała w dziale marketingu firmy FAMUR gdzie była odpowiedzialna m.in. za wykonywanie materiałów reklamowych firmy, przygotowywanie i redagowanie tekstów marketingowych oraz organizację imprez branżowych. W zespole TDJ Estate od kwietnia 2016 jest odpowiedzialna za wszelkie działania marketingowo- wizerunkowe spółki.

Agnieszka Waśko-Muszyńska

Asystentka Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Socjologia. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z obszarem prac administracyjnych. W ciągu ostatnich szesnastu lat pracowała jako Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych. Do zespołu TDJ Estate dołączyła w 2016 r. Odpowiada za sprawy administracyjne oraz właściwe funkcjonowanie Biura Zarządu.

Marta Jełowicka-Gabor

Administrator Projektu

Absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Socjologia oraz studia magisterskie na kierunku Politologia. Jej doświadczenie zawodowe od samego początku związane jest z obszarem prac administracyjnych oraz obsługi klienta. W ciągu ostatnich sześciu lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Inspektor i była odpowiedzialna za obsługę administracyjną projektów realizowanych przez Samorząd Województwa. Do zespołu TDJ Estate dołączyła w październiku 2016 roku. Do jej zadań należy wsparcie procesów administracyjnych związanych z przebiegiem projektu .KTW, sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby organizacji projektu oraz koordynowanie prac biura projektów w całej spółce.

Bartosz Pałka

Manager ds. Obrotu Nieruchomościami

Doświadczenie w dziedzinie nieruchomości zdobywa od prawie 10 lat. Swoją karierę zawodową zaczynał pracując w biurach nieruchomości. Posiada Licencję Zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Przez pięć lat zajmował się gospodarowaniem nieruchomościami z zasobu korporacyjnego Katowickiej Grupy Kapitałowej, gdzie do jego obowiązków należało m.in. tworzenie koncepcji zagospodarowania majątku, koordynowanie wycen nieruchomości, pozyskiwanie nabywców i nadzorowanie procesu zawierania transakcji. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie studia magisterskie ukończył na kierunku Gospodarowanie Nieruchomościami i Usługi Publiczne, oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Projektami (Politechnika Śląska) i Rzeczoznawca Majątkowy (Uniwersytet Ekonomiczny). Do zespołu TDJ Estate dołączył w styczniu 2017 roku i odpowiada za obrót nieruchomościami Spółek z Grupy Kapitałowej TDJ S.A.

Szymon Grabara

Manager ds. Komercjalizacji

Absolwent studiów magisterskich o specjalności gospodarowanie nieruchomościami na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 5 lat związany z katowickim rynkiem nieruchomości. Przez ostatnie 3 lata, jako specjalista ds. nieruchomości, odpowiadał m.in. za wynajem powierzchni biurowych, handlowo-usługowych i magazynów, sprzedaż gruntów inwestycyjnych i obiektów komercyjnych, sprzedaż inwestycji mieszkaniowych oraz pozyskiwanie i kompleksową obsługę klientów. W tym czasie pracował m.in. przy sprzedaży nieruchomości pod budowę katowickiego Flyspotu - tunelu aerodynamicznego do symulacji swobodnego spadania. Do zespołu TDJ Estate dołączył w styczniu 2017 i jest współodpowiedzialny za proces komercjalizacji powierzchni biurowych.

Jakub Kwiecień

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył kierunek Gospodarka przestrzenna o specjalności planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami. W TDJ Estate rozpoczyna swoją przygodę z katowickim rynkiem nieruchomości. Pod okiem doświadczonych specjalistów zdobywa praktyczną wiedzę oraz szlifuje swoje umiejętności związane ze sprzedażą mieszkań oraz kompleksową obsługą klienta. Ze spółką związany od 2016 roku, wspiera działania Biura Sprzedaży Mieszkań Osiedla Franciszkańskiego. Pasjonat aktywnego wypoczynku, sportów zimowych i piłki nożnej.

Dariusz Pękala

Specjalista ds. Obsługi Posprzedażowej

Ukończył Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2007 roku związany z branżą inżynierii bezwykopowej. Podczas swej pracy zawodowej zajmował się m.in. organizowaniem i podziałem pracy poszczególnych zespołów pracowników oraz negocjowaniem warunków współpracy z kontrahentami i podwykonawcami. Do zespołu TDJ Estate dołączył w marcu 2017r. Odpowiada za kompleksową i szeroko pojętą obsługą posprzedażową klienta.

Artur Główka

Młodszy Specjalista ds. Marketingu i PR

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył studia licencjackie na kierunku handel zagraniczny oraz studia magisterskie na kierunku dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych. Od początku swojej kariery zawodowej związany z marketingiem. Przez ostatnie 3 lata, jako project manager w Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting Sp. z o.o., realizował kampanie dla podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych. Do zespołu TDJ Estate dołączył we wrześniu 2017 r., odpowiada za promocję marki oraz szeroko pojęte działania marketingowe związane z projektami realizowanym przez spółkę.

Jarosław Łysik

Główny Specjalista ds. Obrotu Nieruchomościami

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Manager zakupów i Politechniki Opolskiej na kierunkach Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Od 12 lat związany z Grupą Kopex gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe przechodząc drogę od specjalisty przez kierownika do dyrektora w obszarze zakupów. Do jego obowiązków należała m.in. reorganizacja i optymalizacja obszaru zakupów w grupie kapitałowej, wprowadzenie nowego modelu zakupowego, gdzie negocjował umowy ramowe z dostawcami, oraz zajmował się sprzedażą majątku ruchomego i nieruchomego grupy kapitałowej. Posiada cetryfikat Negotiation Skills przy Franklin University. Prywatnie prezes zarządu Focus Klub Polska, klubu motoryzacyjnego zrzeszającego miłośników marki Ford Focus. Pasjonat rajdów samochodowych i tańca towarzyskiego. Do zespołu TDJ Estate dołączył w październiku 2017 roku gdzie zajmuje się sprzedażą nieruchomości komercyjnych oraz restrukturyzacją majątku grupy kapitałowej TDJ S.A.

Piotr Sołtysik

Manager Projektu

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z budownictwem związany już od szkoły średniej - Technikum Budowlanym w Katowicach. Posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 w firmie Exbud - Skanska na budowie centrum hadlowego Plaza w Krakowie oraz hotelu Piramida w Tychach. Następnie od 2004 r w firmie Warbud S.A. w której w ciągu 6 lat przeszedł szczeble kariery zawodowej od inżyniera w dziale ofertowania, inżyniera budowy, kierownika robót do kierownika budowy. Zrealizował m.in. hotel Silesion w Katowicach, 4 kina Cinema City, Outlet Fashion House w Sosnowcu. W kolejnej firmie, jako Kierownik Kontraktu zrealizował m.in. Rondo Ofiar Katynia w Krakowie, obwodnicę Radomska, centrum serwisowe BMW w Rzeszowie. Przez ostatnie 5 lat pracował w Tebodin Poland gdzie obejmował stanowisko Kierownika Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru (m.in. rozbudowa fabryki Opla w Gliwicach, budowa hali Prologis w Chorzowie). Z ramienia Tebodin do czerwca 2016 roku uczestniczył w nadzorze inwestorskim nad budową projektu .KTW I. Do zespołu TDJ Estate dołączył w styczniu 2018 roku. Do jego obecnych obowiązków należy m.in. koordynacja wszelkich działań związanych z wykończeniem powierzchni biurowych przyszłych najemców kompleksu biurowego .KTW I.

Karolina Zemła

Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań

Absolwentka kierunku Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Ze śląskim rynkiem nieruchomości związana od 2011r. Przez 7 ostatnich lat pracowała w strukturach jednego z największych polskich deweloperów, w firmie Atal. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach asystenta biura budowy, specjalisty ds. sprzedaży oraz starszego specjalisty ds. sprzedaży. Prowadziła obsługę takich projektów jak Katowice Ligota Park czy Francuska Park.
Prywatnie pasjonatka piłki siatkowej, projektowania oraz szycia.

Urszula Batkiewicz

Managera Projektów Inwestycyjnych

Absolwentka studiów o kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej, na Politechnice Krakowskiej. Od 2014 roku związana z firmą Tebodin Poland i Tebodin Bilfinger, gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy, administratora projektów oraz koordynatora najemców powierzchni biurowych. Do zespołu TDJ Estate dołączyła w maju 2018 roku. Do jej obowiązków należy koordynacja prac wykończenia powierzchni biurowych w pierwszym budynku kompleksu KTW. Prywatnie miłośniczka architektury i dalekich podróży

Paulina Malcharek

Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań

Absolwentka studiów o kierunku Budownictwo na Politechnice Śląskiej. Od 2015 roku była związana z firmą NEXX Developer, gdzie zajmowała stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży. Swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała również w Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST w Katowicach oraz w firmie geodezyjnej DE KA ER w Chorzowie. Do zespołu TDJ Estate dołączyła w maju 2018 r. Będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę procesu sprzedaży mieszkań.

Copyright © 2015 TDJ